Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Filocalia, vol. 10
Filocalia, vol. 10
Sfantul Isaac Sirul
Sfantul Isaac Sirul
640-700
"Când te afli la lărgime să nu te bucuri, iar cînd te afli în necazuri, să nu te întristezi, şi să nu le socoteşti pe acestea ca străine de calea lui Dumnezeu. Căci pe calea Lui se umblă din veac şi din neam în neam prin cruce şi moarte."
Sursa: Filocalia, vol. 10, Editura Institutul Biblic (IBMBOR), București, 1981, Isaac Sirul, Cuvintele despre sfintele nevointe
Sfantul Isaac Sirul
Sfantul Isaac Sirul
640-700
"Fără îndo­ială, Dumnezeu îngăduie adeseori ca cei virtuoşi să fie ispitiţi de acestea şi lasă ca ispitele să se ridice împo­triva lor în orice loc. Căci îi loveşte în trupul lor, ca pe Iov, şi-i aduce la sărăcie şi la depărtarea oamenilor de ei şi-i loveşte în cele ce le-au dobîndit. Dar de su­fletul lor nu se apropie vătămarea."
Sursa: Filocalia, vol. 10, Editura Institutul Biblic (IBMBOR), București, 1981, Isaac Sirul, Cuvintele despre sfintele nevointe
Sfantul Isaac Sirul
Sfantul Isaac Sirul
640-700
"Adevărat este cuvîntul Domnului, pe care l-a spus, că nu poate cineva dobîndi dragostea de Dumnezeu odată cu poftirea lumii, nici nu e cu putinţă să dobîndească părtăşia de Dumnezeu îm­preună cu părtăşia de lume, nici să aibă grija lui Dumnezeu împreună cu grija lumii: Căci cînd pără­sim cele ale lui Dumnezeu pentru slava deşartă, sau de multe ori pentru trebuinţa trupului, mulţi dintre noi se apleacă spre celelalte."
Sursa: Filocalia, vol. 10, Editura Institutul Biblic (IBMBOR), București, 1981, Isaac Sirul, Cuvintele despre sfintele nevointe
Sfantul Isaac Sirul
Sfantul Isaac Sirul
640-700
"Cel ce a aflat dragostea Îl mănâncă pe Hristos; Îl mănâncă pe Hristos în fiecare zi şi ceas şi se face prin aceasta nemuritor."
Extras din următorul fragment:
Observație a Pr Stăniloae.
De remarcat: cel ce se hrănește cu dragostea dumnezeiască este nemuritor, pentru că niciodată nu se satură de dragoste și el se hrănește din iubirea infinită personală a lui Dumnezeu. La această dragoste trebuie să ne gândim și când ne împărtăsim în Euharistie cu Hristos.
Sursa: Filocalia, vol. 10, Editura Institutul Biblic (IBMBOR), București, 1981, p. 363