Mai jos puteți vedea toate citatele extrase din cartea
Convorbiri duhovnicești, vol. I
Convorbiri duhovnicești, vol. I
Ieromonah Ioanichie Bălan
  • Episcopiei Romanului
  • Roman
  • 1984
  • 1
  • -
  • -
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Credincioşii fără păcate foarte grele se pot împărtăşi de mai multe ori pe an, dar numai după spovedanie. E o tradiţie a Bisericii să acorde acestor credincioşi spovedania de patru ori pe an, în cele patru posturi mari: Postul Paştilor, al Crăciunului, al Adormirii Maicii Domnului şi al Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Cei mai râvnitori şi cu o viaţă cât mai curată se pot împărtăşi şi mai des, dar totdeauna după spovedanie, şi cu cel puţin patru zile de post anterior, dintre care numai două sunt de post deosebit (Miercuri-Vineri)."
Sursa: Ieromonah Ioanichie Bălan, Convorbiri duhovnicești, vol. I, Editura Episcopiei Romanului, Roman, 1984, pp. 64-66
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Gândindu-ne la tradiţia din timpurile de la început ale Bisericii şi la îndemnul dat prin preot la fiecare Liturghie: «Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi!», se pare că s-ar cuveni ca să nu rămână nicio Sfânta Liturghie la care să nu se împărtăşească câţiva credincioşi dintre cei cu o viaţă curată."
Sursa: Ieromonah Ioanichie Bălan, Convorbiri duhovnicești, vol. I, Editura Episcopiei Romanului, Roman, 1984, pp. 64-66
Părintele Dumitru Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae
1903-1993
"Împărtăşania mai deasă, cu toată pregătirea, face ca în trupul şi sângele nostru să se întipărească tot mai mult Trupul şi Sângele cel curat şi înviat al lui Hristos, făcându-ne tot mai asemenea sfinţilor în curăţie, în dragoste, în duh de jertfă şi în puterea de a învia spre viaţa de veci, întru fericire. Astfel, devenim tot mai mult fii ai Tatălui după har şi fraţi între noi, în Hristos."
Extras din următorul fragment:
În ce măsură Sfânta Împărtăşanie ajută la îndumnezeirea omului? În acest scop se poate recomanda o mai deasă împărtăşanie?

Sfânta Împărtăşanie ajută la îndumnezeirea noastră, dacă este primită cu credinţă, cu pocăinţă şi dacă facem şi noi efort spre faptele bune, ca prin puterea Trupului înviat al lui Hristos să putem înainta spre o viaţă asemenea lui Hristos cel jertfit şi înviat. Împărtăşania mai deasă, cu toată pregătirea, face ca în trupul şi sângele nostru să se întipărească tot mai mult Trupul şi Sângele cel curat şi înviat al lui Hristos, făcându-ne tot mai asemenea sfinţilor în curăţie, în dragoste, în duh de jertfă şi în puterea de a învia spre viaţa de veci, întru fericire. Astfel, devenim tot mai mult fii ai Tatălui după har şi fraţi între noi, în Hristos.
Sursa: Ieromonah Ioanichie Bălan, Convorbiri duhovnicești, vol. I, Editura Episcopiei Romanului, Roman, 1984, p. 184