Răul este răstălmăcirea libertății dată de Dumnezeu

"Răul nu există ontologic. În Dumnezeu nu există rău. Răul este răstălmăcirea libertăţii cu care Ziditorul a înzestrat pe oameni şi pe îngeri, creaturile Lui cu conştiinţă liberă. Răul începe cu orgoliul lui satan şi cu neascultarea omului."

Valeriu Gafencu
1921 - 1952
Numarul: 1680 | Valeriu Gafencu

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori