Răstignirea trupului

"Unii își răstignesc trupul nu pentru dezpătimire ci pentru patimi și pofte."

Sfantul Teofan Zăvorâtul
1815 - 1891

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori