Fii cu luare aminte la laude și defăimări

Sfântul Nicolae Velimirovici
Sfântul Nicolae Velimirovici
1881-1956
"Fii cu luare aminte la laudele umflate, ca şi la defăimările peste măsură, şi socoteşte-te mai mic decât zic cele dintâi şi mai mare decât zic cele din urmă – ca să nu zbori fără aripi şi să nu te pierzi fără nădejde"

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori