Dumnezeu îngăduie ca și cei buni să fie ispitiți

Sfantul Isaac Sirul
Sfantul Isaac Sirul
640-700
"Fără îndo­ială, Dumnezeu îngăduie adeseori ca cei virtuoşi să fie ispitiţi de acestea şi lasă ca ispitele să se ridice împo­triva lor în orice loc. Căci îi loveşte în trupul lor, ca pe Iov, şi-i aduce la sărăcie şi la depărtarea oamenilor de ei şi-i loveşte în cele ce le-au dobîndit. Dar de su­fletul lor nu se apropie vătămarea."
Numarul: 124 | Sfantul Isaac Sirul

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori