Cum să ne păstrăm evlavia creștină

"Evlavia îşi va păstra frumuseţea şi echilibrul atâta timp cât adevărul va sălăşlui în suflet şi puritatea în trup"

Sfântul Irineu de Lyon
130 - 202
Tag-uri:

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori