Cum să ne păstrăm evlavia creștină

Sfântul Irineu de Lyon
Sfântul Irineu de Lyon
130-202
"Evlavia îşi va păstra frumuseţea şi echilibrul atâta timp cât adevărul va sălăşlui în suflet şi puritatea în trup"
Tag-uri:

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori