Lăcomia pântecelui, smerenia și mândria

"Când pântecele e strâmtorat, se smerește inima. Dar când acesta e îngrijit, se fudulește gândul."

Sfântul Ioan Scărarul
579 - 649
Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori