Câte minuni s-au făcut pentru Maria, fiica lui Ioachim și a Anei!

Sfântul Ioan Damaschin
Sfântul Ioan Damaschin
676-749
"O, câte minuni și schimbări s-au făcut pentru această fiică! Nașterea din cea stearpă, fecioria născând, amestecare a Dumnezeirii și a omenirii, a pătimirii și a nepătimirii, a vieții și a morții, pentru că așa, întru toate să se biruiască cel mai rău, de cel mai bun. "

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori