Mărturisește pe Hristos prin purtarea cea bună și prin fapte

Sfântul Antonie cel Mare
Sfântul Antonie cel Mare
251-356
“Da-ți seama că trebue să te arăți oamenilor neîncetat. Dar prin purtarea cea bună și prin fapte. Căci și bolnavii află și cunosc pe doctorii binefăcători și izbavitori, nu din vorbe, ci din fapte.”

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori