Propovăduieşte cu inima, nu cu mintea

Părintele Tadei
Părintele Tadei
1914-2003
Nu trebuie propovăduit cu mintea, ci cu inima. Numai ceea ce vine din inmă atinge inima celuilalt. Să nu atacaţi niciodată, nu fiţi potrivnici nimănui. Dacă cel ce propovăduieşte vrea să-i întoarcă pe oameni de la vreun rău, să o facă cu blândeţe, smerenie şi mare frică de Dumnezeu.

Luarea aminte este esențială în rugăciune

Părintele Tadei
Părintele Tadei
1914-2003
În rugăciune mai întâi trebuie să aveţi luare aminte, luarea aminte să fie de căpătâi. Fără aceasta, rugăciunea nu este de nici un folos, dar dacă o lăsăm cu totul, atunci este şi mai greu. Aşadar, osteniţi-vă!

Luarea aminte este esențială în rugăciune

Părintele Tadei
Părintele Tadei
1914-2003

Luarea aminte este esențială în rugăciune

Părintele Tadei
Părintele Tadei
1914-2003

Îi dăm prea puţina încredere Domnului

Părintele Tadei
Părintele Tadei
1914-2003
Atâta vreme cât mai avem vreun reazem mărunt în lumea aceasta, îi dăm prea puţina încredere Domnului.

Biserică prigonită, dar mai lucrătoare

Părintele Tadei
Părintele Tadei
1914-2003
E mai lucrătoare o Biserică prigonită dar pură, decât una strălucitoare dar convenţională.

Nu sunt păcate care să nu fie iertate

Părintele Tadei
Părintele Tadei
1914-2003
Nu sunt păcate care să nu fie iertate, decât păcatul pentru care nu ne-am pocăit.

Liniștește-te,ai încredere în Domnul

Părintele Tadei
Părintele Tadei
1914-2003
Trebuie să te linişteşti. Nu mai lua peste măsură asupra ta grijile lumii acesteia, ci păzeşte-ţi pacea şi vieţuieşte cu Dumnezeu. Să le lăsăm pe toate în grija Domnului.

Gândul neîntemeiat pe iubire nimicește pacea

Părintele Tadei
Părintele Tadei
1914-2003
"Cel mai mărunt gând ce nu este întemeiat pe iubire nimiceşte pacea."

Noi suntem vinovați pentru starea politicienilor

Părintele Tadei
Părintele Tadei
1914-2003
"Îi certăm mereu pe politicienii care sunt la putere, dar ei sunt copiii noştri. Noi, cei bătrâni, sântem vinovaţi, şi nu ei, căci noi le-am dat pilda pe care o urmează în viaţă."