Harul face totul ușor, dar credința contează cel mai mult

Părintele Iosif Isihastul
Părintele Iosif Isihastul
1898-1959
"Atunci când harul este prezent, toate sunt uşoare. Însă câteodată, din motive de prudenţă, se retrage, şi atunci omul îşi pierde speranţa şi râvna se micşorează şi chiar şi credinţa păleşte. Acestea sunt cele mai aspre momente ale vieţii duhovniceşti pentru că, dacă Dumnezeu nu îl susţine, omul nu rezistă... Războiul diavolesc începe şi se opune hotărârilor noastre, după caz. Dar scopul lui principal este să lovească credinţa şi astfel să-l facă de râs pe om, dovedindu-l trădător si lepădător. Dacă reuşeşte asta, izbândeşte rană gravă, deoarece taie bunăvoinţa şi râvna, adică capul, şi în felul acesta stăpâneşte fără efort peste tot trupul. Toate se fac pentru credinţă, dar şi credinţa le întreţine pe toate. Dacă se zdruncină credinţa atunci toate se clatină şi linia frontului cedează."

În lipsa harului lui Dumnezeu săvârșim cele mai mari nelegiuiri

Părintele Iosif Isihastul
Părintele Iosif Isihastul
1898-1959
"Dacă mă va părăsi Harul lui Dumnezeu, voi săvârși cele mai mari nelegiuiri. Și aceasta este cu putință pentru că avem sădit în sufletul nostru tot felul de semințe, și bune și rele. Tot cea ce stăruiește în sufletul nostru prin libera noastră alegere dobândește stăpânire. Câți oameni nu scoteau demoni, iar apoi au căzut!"

Când te vei smeri, atunci toți ți se vor părea sfinți

Părintele Iosif Isihastul
Părintele Iosif Isihastul
1898-1959
"Când vei ajunge să te smerești, toți ți se vor părea sfinți. Când ești plin de tine, însă, toți ți se par răi."

Nașterea păcatelor în suflet

Părintele Iosif Isihastul
Părintele Iosif Isihastul
1898-1959
"Din micimea sufletească se nasc multe: cârtirea, neauzirea, nerușinarea, hula, necunoașterea și multe altele. Iar mândria și deznădejdea sunt surori bune una cu cealaltă, din care se nasc mii de fii, contribuind cu toții la pierderea sufletului."

Toate se fac la vremea lor

Părintele Iosif Isihastul
Părintele Iosif Isihastul
1898-1959
"Dacă acuma nu te silești, va veni timpul când, și să vrei, nu vei mai putea să faci ceea ce acum treci cu vederea."

Să iubești spovedania și să te împărtășești des

Părintele Iosif Isihastul
Părintele Iosif Isihastul
1898-1959
"Toate să le faci cu înțelepciune și cu sfat bun. Să iubești spovedania și să te împărtășești des. Nu căuta să vezi lumea, pentru ca să te vadă pe tine Dumnezeu."

Să nu iubești podoabele!

Părintele Iosif Isihastul
Părintele Iosif Isihastul
1898-1959
"Să nu iubești podoabele. Nu căuta parfumurile. Toate acestea sunt ale lumii; cu cât sunt mai de prisos, cu atât sunt mai păcătoase."