Medicina studiază omul întreg, corp și suflet

Doctor Nicolae Paulescu
Doctor Nicolae Paulescu
1869-1931
"Ca știință, medicina studiază omul, și-l studiază întreg, corp și suflet, din punct de vedere morfologic, fiziologic și patologic."
Tag-uri:
I. Ce este un medic?
Un medic este un om care exercită medicina. Dar ce este medicina?
Medicina este o știință și, în același timp, o profe­sie.
1 - Ca știință, medicina studiază omul, - și-l stu­diază întreg, corp și suflet, din punctul de vedere morfologic, fiziologic și patologic.
Într-adevăr, medicina, după cum știți, studiază:
a) - forma corpului omenesc și a organelor ce-l constituie (anatomia), - structura intimă a acestor organe (histologia), - precum și evoluția și repro­ducția individului (embriologia, obstetrica);
b) - fenomenele vitale de nutriție și de relație (fizi­ologia);
c) - bolile generale și afecțiunile organelor, care tulbură fenomenele vitale de nutriție și de relație (nosologia și patologia).
Prin urmare, medicina studiază omul și, singură printre științe, are omul ca unic obiect al studiului ei.
Ce e mai mult, - medicina, fiind o știință cu aplica­ții practice, are meri­tul de a pleca numai de la fapte pozitive; ea nu urmează sisteme sau utopii, care fiind întocmite pe o cunoștință imperfectă a omului, nu servesc decât să inducă lumea în eroare.
Medicina cunoaște deci în mod real omul; ea ar trebui să fie principala bază a filozofiei.

2. - Ca profesie, medicina servește pe om:
a) - prin igienă, ce-l protejează de boli;
b) - prin terapie, ce-i alină durerile și caută să-l vindece sau, cel puțin să-i evite moartea.
Dar nu e numai atât.
Profesia unui medic îl obligă să se devoteze pen­tru cei ce suferă și, de multe ori chiar, să-și riște viața pentru a scăpa pe aceea a altora. În ce altă profesie se găsește abnegația absolută de sine, pe care medicina o impune celor ce o exercită?
Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori