Nimeni nu este atât de bun și milos ca Domnul

"Nimenea nu e atât de bun și de milos ca Domnul; dar nici El nu iartă pe cel ce nu se pocăiește."

Sfântul Marcu Ascetul
Numarul: 1193 | Sfântul Marcu Ascetul

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori