Neispășirea păcatelor înainte de moarte

Sfântul Marcu Ascetul
Sfântul Marcu Ascetul
"Dacă cineva, păcătuind în chip vădit şi nepocăindu-se, n-a pătimit nimic până la moarte, socoteşte că judecata lui va fi fără milă acolo."
Numarul: 1035 | Sfântul Marcu Ascetul

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori