Cel sincer cu sine însuși, gândește corect, și ajunge la Adevăr

"Cine nu cugetă decât pe jumătate, acela nu crede nici în Dumnezeu; dar cine cugetă corect, acela trebuie să creadă în Dumnezeu."

Sir Isaac Newton
1643 - 1727
Numarul: 1110 | Sir Isaac Newton

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori