Parabola casei clădite pe stâncă și a celei clădite pe nisip

"De aceea, tot cel ce aude aceste cuvinte ale Mele şi le plineşte, i se va asemăna bărbatului înţelept care şi-a clădit casa pe stâncă. Şi a căzut ploaia şi au venit puhoaiele şi au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea, dar ea n'a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Dar cel ce aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le plineşte, i se va asemăna bărbatului nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip. Şi a căzut ploaia şi au venit puhoaiele şi au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea şi ea a căzut. Şi mare i-a fost căderea!“" (Evanghelia după Matei 7, 24-27 )

Domnul Iisus Hristos

Parabola casei clădite pe stâncă și a celei clădite pe nisip

Parabola nr.3

Sursa: Matei 7, 24-27

Parabola luminii din sfeșnic și a cetății de pe vârful muntelui

"Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea-şi va pierde gustul, cu ce se va săra?; de nimic nu mai e bună, decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi lumina lumii; nu poate să se ascundă cetatea din vârful muntelui; nici aprinde cineva făclie şi o pune sub obroc c, ci în sfeşnic, şi ea le luminează tuturor celor din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri." (Evanghelia după Matei 5, 13-16)

Domnul Iisus Hristos

Parabola luminii din sfeșnic și a cetății de pe vârful muntelui

Parabola nr.2

Sursa: Matei 5, 13-16

Curăția inimii

"Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu."

Domnul Iisus Hristos

Fii blând!

"Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul."

Domnul Iisus Hristos

Măsura judecății

"Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu judecata cu care judecați, veți fi judecați, și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura."

Domnul Iisus Hristos

Îl iubești pe Dumnezeu în măsura în care îi împlinești poruncile

"Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este care Mă iubește; iar cel ce Mă iubește pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu și-l voi iubi și Eu și Mă voi arăta lui."

Domnul Iisus Hristos