Conducătorul trebuie să cuprindă o întreagă umanitatea în firea sa

Ernest Bernea
Ernest Bernea
1905-1990
"Conducătorul, atât cât poate oferi viața noastră aici pe pământ, trebuie să iasă vădit deasupra nivelului de rând şi anume prin tăria morală, prin forţa nestăvilită a unui suflet creator. Conducătorul trebuie să cuprindă o întreagă umanitate în fiinţa sa."
Numarul: 142 | Ernest Bernea

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori