Tot răul pe care îl suferim astăzi este din cauza abuzului nostru de libertate

"Tot răul pe care-l suferim noi, oamenii, se petrece numai din cauza abuzului nostru de libertate, care antrenează necredinţa, neascultarea şi fărădelegile pe care le săvârşim."

Dumitru Bordeianu
1921 - 2002
Numarul: 1372 | Dumitru Bordeianu

Comemorări

Biblia Ortodoxa - Citateortodoxe.ro

Citate pe autori